Trang chủ > Tuyển Dụng > Vimax Tuyển dụng – Kế Toán Tổng Hợp Văn Phòng

Vimax Tuyển dụng – Kế Toán Tổng Hợp Văn Phòng

Đánh giá
  1. THÔNG TIN CHUNG
Chức danh công việc: Kế toán tổng hợp Văn phòng  
Phòng: Kế toán  
Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng phòng  
  1. MỤC ĐÍCH
  • Mô tả chi tiết trách nhiệm và nhiệm vụ của Kế toán tổng hợp văn phòng của phòng Kế toán
  • MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  1. Sơ đồ mối quan hệ công việc

so do

  1. Trách nhiệm và nhiệm vụ

 

TT Trách nhiệm Nhiệm vụ Hồ sơ/Báo cáo
1 Hướng dẫn/ đào tạo các nghiệp vụ kế toán phần hành

 

–   Giải đáp các ý kiến khi có phát sinh

–   Hướng dẫn/ theo dõi với các nhân sự mới tiếp nhận vị trí

–   Đào tạo quy trình/các hướng dẫn: Quy trình nhập xuất/quy trình tính giá thành khi có thay đổi hoặc với nhân sự tiếp nhận vị trí mới.

–   Đào tạo nghiệp vụ/hướng dẫn công việc nếu được trưởng phòng giao nhiệm vụ.

 
2  

Kiểm tra các nghiệp vụ/ các báo cáo trên phần mềm kế toán Thuế

 

–    Kiểm tra tài khoản/khoản mục/diễn giải/đối tượng/nguyên tệ/tiền tệ/số phiếu/hóa đơn/ngày  
–   Kiểm tra Báo cáo âm kho vật tư/thành phẩm/hàng hóa/công cụ  
–   Kiểm tra giá vốn hàng tồn kho  
–   Kiểm tra số liệu phân bổ với nhập thành phẩm  
–   Kiểm tra phiếu xuất kho, nhập kho  
–   Kiểm tra bảng định mức sản phẩm  
–   Kiểm tra biến động giá nhập hàng/ tính đúng của phần mềm  
–   Kiểm tra chênh lệch tồn kho 2 bên  
–   Kiểm tra kho với tài khoản  
–   Kiểm tra TSCD/phân bổ CCDC  
–   Kiểm tra báo cáo giá thành từng lệnh sản xuất  
–   Kiểm tra báo cáo nguyên vật liệu  
3

 

Lập và kiểm soát giá thành thuế –   Tính giá vốn sản phẩm mới hoặc sản phẩm thay đổi  
–   Lập phiếu định mức sản phẩm  
–   Tính giá thành sản phẩm  
–   Phân tích / so sánh giá thành sản phẩm  
–   Kiểm soát quy trình nội bộ phòng Kế toán tại Nhà máy  
4 Kiểm tra đề nghị tạm ứng, thanh toán, Kiểm soát quỹ tiền mặt, TGNH –   Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị tạm ứng, thanh toán

–   Kiểm tra tồn kho quỹ tiền mặt, TGNH

Báo cáo tồn kho quỹ, tiền gửi ngân hàng.
5 Lập bảng lương và hạch toán chi phí lương Nhà máy –   Kiểm tra bảng chấm công

–   Lập bảng lương hàng tháng của bộ phận Nhà máy

–   Hạch toán chi phí lương Nhà máy

 
6 Kiểm tra, rà soát các báo cáo của Kế toán tổng hợp Nhà máy –   Rà soát các hệ thống báo cáo của Kế toán tổng hợp Nhà máy  
8 Xuất hóa đơn thuế –   Xuất hóa đơn GTGT  
7 Cân đối thuế –   Cân đối chi phí thuế GTGT  
8 Kê khai thuế –   Lập tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý và các tờ khai, báo cáo định kỳ đối với các cơ quan quản lý Nhà nước –   Tờ khai thuế GTGT, TNCN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

–   Tờ khai quyết toán thuế TNCN

9 Lập báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh –   Lập báo cáo kết quả kinh doanh thuế Hàng quý, cuối năm hoặc khi có yêu cầu
10 Báo cáo tài chính –   Lập Báo cáo tài chính thuế

–   Quyết toán thuế TNDN

–   Báo cáo KQKD, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Cân đối SPS

–   Quyết toán thuế TNDN

11 Công việc khác –   Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng  
12 Lưu trữ hồ sơ báo cáo –   Lưu trữ chứng từ/báo cáo/sổ sách theo check list và hướng dẫn  
  1. Quyền hạn
Được đề xuất Được ra quyết định (nếu có)
Đề xuất CCDC phục vụ công việc  
Đề xuất các giải pháp, SKCT về quy trình, hạch toán, mô hình ….  
Đề xuất các điều kiện làm việc đảm bảo ATLĐ  

 

Tin tức liên quan
Công ty cơ điện Vimax tuyển dụng nhân viên kỹ thuật cơ khí ( văn phòng ) tháng 06/2022

Công ty cơ điện Vimax tuyển dụng nhân viên kỹ thuật cơ khí ( văn phòng ) tháng 06/2022

Công ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Vimax là công ty chuyên:sản xuất và thi công hệ thống lọc...
Công ty cơ điện Vimax tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường tháng 06/2022

Công ty cơ điện Vimax tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường tháng 06/2022

Công ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Vimax là công ty chuyên:sản xuất và thi công hệ thống lọc...
Công ty cơ điện Vimax tuyển dụng nhân viên Digial Marketing tháng 06/2022

Công ty cơ điện Vimax tuyển dụng nhân viên Digial Marketing tháng 06/2022

Công ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Vimax là công ty chuyên:sản xuất và thi công hệ thống lọc...
vimax tuyen marketing

Vimax Tuyển dụng – Nhân viên Marketing

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Marketing Công ty TNHH Cơ Điện Và Thương Mại Vimax là công...