Trang chủ >

quạt hướng trục tròn

quạt hướng trục tăng áp TECO 8

Ứng dụng Quạt Hướng Trục trong hoạt động sản xuất

Cùng với quạt ly tâm thì quạt hướng trục là thiết bị phục vụ đắc lực cho nhà máy, xưởng...