CAO SU BỆ PHỤ/ĐẶT SÀN

Thông tin cao su bệ phụ

Thiết bị được thiết kế khoa học, có tính đàn hồi tốt, cô lập rung chấn

Hoạt động tốt tại môi trường có dầu mỡ, bẩn, nước,…

Thiết bị chủ yếu dùng cho quạt công nghiệp.

Đánh giá