• trien lam vietbuild codienvimax
    Hiệu quả lọc của cartridge lọc bụi cao hơn nhiều so với những sản phẩm lọc bụi khác. Vật liệu khung và nắp được sản xuất bằng thép GI Nhiệt...