• Hệ thống làm mát xưởng bao bì
    Đặc điểm nhà xưởng bao bì Xưởng bao bì là xưởng thường có kết cấu nhà xưởng thấp, hàm lượng bụi lơ lửng lớn, cùng với đó là số lượng Công...