• Hệ thống làm mát nhà xưởng May
    Hệ thống làm mát nhà xưởng May Xưởng may là xưởng thường có kết cấu nhà xưởng thấp, 2 tầng & cùng với đó là số lượng Công nhân viên...
  • Hệ thống làm mát xưởng bao bì
    Đặc điểm nhà xưởng bao bì Xưởng bao bì là xưởng thường có kết cấu nhà xưởng thấp, hàm lượng bụi lơ lửng lớn, cùng với đó là số lượng Công...
  • Làm mát xưởng cơ khí
    HỆ THỐNG LÀM MÁT XƯỞNG CƠ KHÍ Cấu tạo: Hệ thống làm mát hơi nước cooling pad gồm 2 phần chính Quạt công nghiệp Khung & tấm làm mát cooling...